Κάλεσμα για συγκρότηση της Συντακτικής Επιτροπής 2021-22

2021-07-02

Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι του φοιτητικού μας Νομικού Περιοδικού, Αγαπητά μέλη και φίλοι της ELSA Komotini,Με την παρούσα (και δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 της Ενότητας ΙΙΙ του Βιβλίου Γ' του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιοδικού) με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως Συντάκτες στη Συντακτική Επιτροπή της Υπαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.Ο̲ι̲ ̲α̲ρ̲μ̲ο̲δ̲ι̲ό̲τ̲η̲τ̲ε̲ς̲ ̲τ̲ω̲ν̲ ̲Σ̲υ̲ν̲τ̲α̲κ̲τ̲ώ̲ν̲:Οι Συντάκτες εργάζονται στην επιμέλεια διορθώσεων των εργασιών που υποβάλλονται από τους συγγραφείς προς δημοσίευση. Φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων συγγραφής, μεθοδολογίας και μορφολογίας, ελέγχουν για τυχόν κενά στη συλλογιστική του συγγραφέα, ελλείψεις τεκμηρίωσης ή πρόδηλα νομικά σφάλματα και διαφυλάττουν τον νομικό και επιστημονικό χαρακτήρα του Περιοδικού. Τ̲α̲ ̲ο̲φ̲έ̲λ̲η̲ ̲τ̲ω̲ν̲ ̲Σ̲υ̲ν̲τ̲α̲κ̲τ̲ώ̲ν̲:Οι Συντάκτες εντρυφούν στη μεθοδολογία συγγραφής εργασιών, εμβαθύνουν στη νομική επιστήμη μέσω της ενασχόλησης με νομικά κείμενα (τόσο σε εργασίες, όσο και σε δικαστικές αποφάσεις) και αποκτούν εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία, τις απαιτήσεις αλλά και τις δυνατότητες ενός νομικού περιοδικού. Υ̲π̲ο̲β̲ο̲λ̲ή̲ Α̲ί̲τ̲η̲σ̲η̲ς̲: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με την αποστολή της αίτησής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 𝗽𝗲𝗿.𝘆𝗽𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶@𝗴𝗿.𝗲𝗹𝘀𝗮.𝗼𝗿𝗴. Στην αίτησή σας επισυνάπτετε υποχρεωτικώς βιογραφικό σημείωμα, καθώς και (προαιρετικά) νομικές εργασίες που έχετε εκπονήσει (σε αρχεία doc, docx ή pdf). Οι υποψήφιοι χρειάζεται να είναι μέλη της ELSA Komotini. Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεως ορίζεται στις 10/07/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59 μ.μ. (EEST). Δ̲ι̲α̲δ̲ι̲κ̲α̲σ̲ί̲α̲ ̲Ε̲π̲ι̲λ̲ο̲γ̲ή̲ς̲:Η επιλογή θα γίνει με διαδικτυακή συνέντευξη κατόπιν σχετικής συνεννόησης από την Αρχισυντάκτρια, Αργυρή-Εμμανουέλα Βιδάκη και ένα μέλος-εκπρόσωπο της Συντακτικής Επιτροπής 2020-2021. Για την ακριβή ώρα διενέργειας των συνεντεύξεων οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό email. Για τυχόν απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού (𝗽𝗲𝗿.𝘆𝗽𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶@𝗴𝗿.𝗲𝗹𝘀𝗮.𝗼𝗿𝗴).